Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Witam serdecznie na stronie internetowej mojego centrum psychologicznego.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych powstało w odpowiedzi na współczesne potrzeby kompleksowej diagnozy psychologicznej w związku z rosnącą liczba rozwodów oraz rozstań partnerów z niesformalizowanych związków, którzy też posiadają dzieci. Główną misją naszego zespołu jest wspieranie odpowiedzialności dorosłych za swoje życiowe decyzje, przy zachowaniu naczelnego celu, jakim jest dobro dziecka.

W związku z powyższym zajmujemy się diagnozą psychologiczną wraz z wydawaniem opinii psychologicznych, które mogą być przedkładane dla celów sądowych. Bazujemy na uznanych i sprawdzonych metodach diagnostycznych i aby zapewnić pełen obiektywizm wyników pracujemy indywidualnie lub w zespołach, do których oprócz psychologów należy pedagog, pedagog specjalny lub logopeda.

W zakresie diagnozy psychologicznej oferujemy:

  • konsultacje psychologiczne w zakresie przygotowania dzieci/członków rodziny do funkcjonowania po rozstaniu/rozwodzie)
  • rodzinną diagnostykę psychologiczną (badanie więzi i relacji w rodzinie, również z możliwością uzyskania opinii psychologicznej do sądu)
  • diagnozę psychologiczną indywidualna osoby dorosłej (poziom kompetencji rodzicielskich, postaw rodzicielskich, funkcjonowanie intelektualne, społeczne i emocjonalne itd.)
  • diagnozę psychologiczną funkcjonalną dziecka określającą jego mocne i słabe strony w poszczególnych sferach (np. rozwój poznawczy, społeczno-emocjonalny, kompetencje komunikacyjne) wraz z zaleceniami wspierania jego rozwoju (w formie opinii psychologicznej)
  • diagnozę psychologiczną osób poszkodowanych w wypadkach (diagnoza stresu pourazowego ASD/PTSD)

W zakresie terapii oferujemy:

  • psychoterapię indywidualną w nurcie TSR
  • terapię par/małżeństw
  • terapię rodzinną
  • terapię trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży
  • poradnictwo wychowawcze

Serdecznie zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 501-593-888 albo poprzez stronę: facebook.com/CDPwSR/

Sylwia Wysocka-Sollich

Licznik odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin