Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Cennik

Pierwsza konsultacja psychologiczna – 60 min. – 150 zł, kolejne konsultacje 130 zł.

Konsultacje psychologiczne - spotkania z psychologiem, których celem jest zdiagnozowanie problemu pacjenta i zaproponowanie skutecznej metody pracy, psychoedukacja lub udzielenie porady.

Terapia trudności emocjonalnych/psychoterapia indywidualna - 60 min. - 130 zł.

Terapia trudności emocjonalnych - cykl spotkań, polegających na pracy własnej pod okiem psychologa. Poprzez otrzymywanie wsparcia i realizację ćwiczeń terapeutycznych, pacjent rozwija swoje słabe strony, dokonuje zmian myśleniu i funkcjonowaniu.

Opinia psychologiczna (do sądu i inne) poprzedzona diagnozą – ceny ustalane indywidualnie.

Diagnoza - określenie charakteru trudności pacjenta poprzez wywiad, rozmowę, testy psychologiczne, kwestionariusze. Na życzenie klienta sporządzam również opinie psychologiczne do sądu, szkoły, zakładu pracy itd.

Interwencja kryzysowa - 60 min. - 130 zł.

Interwencja kryzysowa - polega na udzieleniu doraźnej pomocy psychologicznej: wsparcia lub porady w związku z zaistnieniem trudnej sytuacji życiowej np. strata kogoś ważnego, nieoczekiwana zmiana w życiu, doświadczana przemoc.

Terapia małżeńska/partnerska - jedna sesja 60 min. - 150 zł.

Terapia małżeńska / partnerska - przeznaczona dla par przeżywających kryzys w związku. Podczas spotkań partnerzy uczą się wyrażania swoich uczuć i potrzeb oraz rozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Zdobywają nowe umiejętności pozwalające im na lepszą komunikację, która nierzadko jest źródłem ich konfliktów. Celem terapii jest znalezienie akceptowalnego dla obojga partnerów rozwiązania kryzysu/konfliktu.

Poradnictwo wychowawcze – 60 min. - 130 zł.

Poradnictwo wychowawcze - przeznaczone dla rodziców/opiekunów, którzy napotykają trudności i bezsilność wobec pojawiających się problemów wychowawczych. Po etapie diagnozy psychologicznej, zaproponowane zostaną formy i metody pracy sprzyjające wzajemnemu porozumieniu między dziećmi i dorosłymi.

Diagnoza powypadkowa - ceny ustalane indywidualnie.

Diagnoza powypadkowa - konsultacja psychologiczna z wydaniem opinii psychologicznej.

Zasady płatności:

W szczególnych przypadkach opłaty mogą ulec zmianie i zostaną dostosowane do Państwa możliwości finansowych.
W przypadku dokonania opłaty za 4 lub więcej wizyty z góry, cena pojedynczej sesji zostaje zmniejszona o 10 %.
W przypadku spóźnienia, proszę o opłatę za całą sesję. Niestety, nie zawsze będę w stanie wydłużyć czas spotkania, ponieważ szanuję czas następnej osoby i uważam, że nie powinna czekać.

Jeśli nie mogą Państwo dotrzeć na umówione spotkanie, uprzejmie proszę o wcześniejsze, co najmniej jednodniowe odwołanie wizyty.