Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Diagnoza psychologiczna osób poszkodowanych w wypadkach

Jeśli w ostatnim czasie:

  • doświadczyłeś traumatycznych przeżyć;
  • byłeś świadkiem, bądź ofiarą wypadku zarówno w pracy, jak i poza nią;
  • zostałeś skonfrontowany z bezpośrednim zagrożeniem życia Twojego lub twoich bliskich;
  • zetknąłeś się ze stratą lub doznałeś poważnych obrażeń;
  • czujesz, że nie jesteś w stanie sam powrócić do normalnego funkcjonowania;
  • potrzebujesz uzyskać opinię psychologiczną, aby otrzymać należne odszkodowanie..?

Podczas spotkania z psychologiem zostanie przeprowadzona diagnoza Zespołu Stresu Pourazowego oraz Ostrej Reakcji na Stres (PTSD/ASD) obejmująca obszary stanu psychicznego, funkcjonowania społecznego, wsparcia społecznego. Po przeanalizowaniu zebranych informacji podczas ustrukturyzowanego wywiadu klinicznego oraz dokonaniu interpretacji testów psychologicznych zostanie wydana opinia psychologiczna.