Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Kontakt

Na każde spotkanie z psychologiem należy umówić się telefonicznie. Podczas pierwszej rozmowy przeprowadzam z klientem wywiad psychologiczny, w celu rozpoznania charakteru zgłaszanych problemów. Następnie w trakcie jednego do kilku spotkań formułuję diagnozę psychologiczną oraz dobieram indywidualny program pomocy, wskazując konkretne działania, jakie należy uczynić, aby skutecznie rozpocząć walkę z problemem. Dobrze, by zgłaszająca się osoba przyniosła ze sobą wszelką dokumentację związaną z omawianą sytuacją problemową, np. wcześniejsze diagnozy, opinię psychologiczno-pedagogiczną, orzeczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego itp.

Zapewniam dyskrecję na każdym etapie współpracy.

Adres gabinetu:
80-116 Gdańsk, ul. Szara 7c, parter, wejście od balkonów

Rejestracja telefoniczna i informacje pod numerem telefonu:
501-593-888 w godzinach 8.00 — 20.00

Jeżeli nie odbieram telefonu, to znaczy, że pracuję, prowadzę spotkanie. Proszę zostawić wiadomość na skrzynce głosowej, na pewno oddzwonię lub skontaktować się drogą e—mailową.
Kontakt e-mail: s.wysocka-sollich@wp.pl lub s.wysockasollich@gmail.com.

Serdecznie zapraszam!