Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


„Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka”
(Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa)

Sylwia Wysocka—Sollich, mgr psychologii, logopeda, mediator sądowy, członek Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Psychologów oraz Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Absolwentka 5–cio letnich, magisterskich studiów dziennych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku logopedia Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. I Stopień TSR uzyskany w Sopockim Ośrodku Specjalistycznym [SOS] Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach [CTSR]. Biegły psycholog sądowy od maja 2018 roku. Posiada 16-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej i pedagogicznej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Praktyka psychologiczna w Pracowni Psychologicznej Marynarki Wojennej w Gdańsku, diagnoza psychologiczna, okres studiów.
 • Praktyka psychologiczna w Pracowni Psychologii Pracy w Gdańsku, badania psychotechniczne kierowców, okres studiów.
 • Współpraca z Pracownią Badań Społecznych w Sopocie, analiza zagadnień społecznych oraz badania opinii i rynku, okres studiów.
 • Staż na stanowisku: konsultant personalny w Firmie IMC Kariera Gdańsk, rekrutacja i selekcja pracowników na wybrane stanowiska, 2002 rok.
 • Współpraca z firmą Security System MS Sp. Z o.o., opinie psychologiczne o wybranych kandydatach do pracy oraz prowadzenie cyklu szkoleń w formie treningu interpersonalnego dla pracowników, 2004 rok.
 • Psycholog w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku, badanie dojrzałości szkolnej dzieci 6 letnich w latach 2003—2005.
 • Wykładowca przedmiotów psychologicznych w Niepublicznym Studium Zawodowym „Centrum Szkoleń” w Gdańsku w latach 2004 - 2005.
 • Psycholog w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku w latach 2002—2010.
 • Od 2007 roku wykładowca przedmiotów psychologicznych w Gdańskich Szkołach Medycznych „Oświata Lingwista”.
 • Od 2010 roku psycholog dyplomowany w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie.
 • Od 2010 roku prywatna praktyka psychologiczna.
 • Od 2014 roku przewodnicząca Zespołu Opiniującego Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fundacji Dobroczyńca w Rumii oraz psycholog diagnozujący dzieci w Przedszkolu Niepublicznym Fundacji Dobroczyńca w Gdyni Pogórzu.
 • Psycholog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pegaz” w Gdyni, II-VI 2015.
 • Psycholog diagnosta w Centrum Niezależnego Orzecznictwa i Usług Medycznych w Gdańsku, od XII 2015.
 • Psycholog diagnozujący dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Parafialnym im. Jana XXII w Skrzeszewie, od XII 2015.
 • Psycholog w Centrum Porozumień Prawnych w Gdyni od IV 2017 roku.

Główne obszary pracy zawodowej:

 • Rodzinna diagnostyka psychologiczna oraz konsultacje w zakresie przygotowania członków rodziny do funkcjonowania po rozstaniu/rozwodzie.
 • Psychoterapia indywidualna w nurcie TSR.
 • Diagnoza powypadkowa.
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych.
 • Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem metod testowych, technik projekcyjnych, arteterapii.
 • Diagnoza trudności szkolnych dzieci i młodzieży.
 • Terapia trudności emocjonalnych w oparciu o indywidualny program pomocy psychologicznej.
 • Terapia dyskalkulii (specyficznych trudności w nauce matematyki).
 • Wsparcie rodziców/opiekunów w przezwyciężaniu problemów wychowawczych.
 • Mediacje w sprawach cywilnych, karnych i nieletnich.