Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


O sobie

Odkąd pamiętam fascynowało mnie dociekanie i analizowanie przyczyn ludzkiego zachowania. Wybierając kierunek studiów podjęłam decyzję, aby nieść wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczną, towarzyszyć ludziom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i problemów tak, aby zaakceptowali zmiany, odnaleźli drogę do poczucia szczęścia i satysfakcji życiowej. Na co dzień zajmuję się rozwiązywaniem problemów dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, podejmując działania diagnostyczne i doradcze w stosunku do uczniów, u których wystąpiły trudności dydaktyczne i wychowawcze. Podczas dobierania indywidualnego programu pomocy psychologicznej dla moich wychowanków na bieżąco współpracuję z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kartuzach, Centrum Interwencji Kryzysowej, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”, Ośrodkiem Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych itd.

Swoją pracę wykonuję z pasją i zaangażowaniem. Cały czas mam świadomość ogromnej odpowiedzialności, jaka wynika z pracy w zawodzie psychologa, dlatego też na bieżąco doskonalę swój warsztat pracy podczas systematycznej superwizji oraz podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych szkoleniach uzupełniających. Oto niektóre z nich: „Kurs dla mediatorów sądowych” - dający uprawnienia do prowadzenia mediacji karnych, cywilnych i nieletnich. Ponadto: „Interwencja kryzysowa”, „Terapia lęku - kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem”, „Terapia przez sztukę”, „Stres pod kontrolą”, „Diagnoza dysleksji”, „Dyskalkulia - od diagnozy po skuteczną terapię”, „Wpływ nadużywania substancji psychoaktywnych na powstawanie i utrzymywanie się zaburzeń jedzenia”, „Przemoc w rodzinie”, „Praca z osobą z zaburzeniami zachowania i emocji”, "Stany depresyjne u dzieci i młodzieży - ich specyfika, diagnoza, interwencje terapeutyczne", „Integracja sensoryczna w terapii dzieci autystycznych”, „Kwalifikacyjny Kurs Pedagogiczny”.

W aktualnej prywatnej praktyce psychologicznej koncentruję się na poradnictwie psychologicznym dla wszystkich osób w kryzysie: osobistym, zawodowym, partnerski, jak również na pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, przy diagnozie przyczyn niepowodzeń w nauce i wsparciu rodziców oraz opiekunów uczestniczących w procesie wychowania i edukacji. W pracy z klientem najważniejsze jest dla mnie przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Psychologa. Zapewniam dyskrecję na każdym etapie współpracy.

W ramach moich zainteresowań chętnie czytam (oprócz literatury psychologicznej) kryminały i powieści obyczajowe. Lubię obejrzeć wartościowy film, spotkać się z przyjaciółmi. Wytchnienia szukam również podczas gry w brydża, treningu samoobrony, na siłowni oraz w gabinecie spa. Ponadto dużo czasu poświęcam na opiekowanie się moimi dziećmi Olgą i Łukaszem.