Diagnoza i terapia psychologiczna dzieci i dorosłych, diagnoza powypadkowa, psychoterapia par i mediacje.

Centrum Diagnozy Psychologicznej w Sprawach Rodzinnych


Oferta dla przedszkoli

Oferujemy:

Zajęcia grupowe dla przedszkolaków – prowadzone przez psychologa.

Przykładowa tematyka:

  • „Poznajemy swoje emocje” – cykl warsztatów psychologicznych, podczas których dzieci uczą się nazywać i rozpoznawać kolejno własne emocje (radość, złość, smutek, zazdrość itd.) dostrzegają, że podobne sytuacje mogą wywołać różne uczucia u różnych ludzi, próbują zrozumieć uczucia innych – nauka empatii itd.
  • „Od przedszkolaka do fryzjera, prawnika i strażaka” – cykl warsztatów psychologicznych z zakresu poradnictwa zawodowego dla najmłodszych, podczas których dzieci poznają charakterystykę wybranych zawodów, rozmawiają na temat własnych umiejętności i preferencji zawodowych, odgadują zagadki dotyczące zawodów, rysują atrybuty związane z określonymi profesjami itd.

*Wszystkie zajęcia z dziećmi prowadzone są w przyjaznej formie z wykorzystaniem metod aktywnych, dostosowanych do możliwości poznawczych najmłodszych (pogadanka, plansze i gry edukacyjne, bajkoterapia, arteterapia, zabawy ruchowe). Cena 100 zł za 60 minut zajęć.

Konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci i wychowawców – dostarczenie informacji o przyczynach i konsekwencjach zachowania dziecka, sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i metodach wspierania dziecka w rozwoju itd.

*Dyżur psychologa 1-2 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb - cena 120 zł za 60 minut.

Profilaktyka zaburzeń rozwojowych – udział w zajęciach przedszkolnych psychologa diagnosty celem:

  • Obserwacji dzieci dla poznania ich sposobu funkcjonowania w grupie.
  • Obserwacji w kierunku rozpoznania przyczyn niepożądanych zachowań, trudności adaptacyjnych i wychowawczych.
  • Obserwacja celem kwalifikacji dzieci do Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju ze względu na dysharmonie poznawcze w rozwoju, wady wymowy, cechy nadpobudliwości psychoruchowej, cechy ze spektrum autyzmu, zaburzenia integracji sensorycznej itd.

*Obserwacja psychologiczna dziecka - cena 100 zł za 60 minut.

W celu ustalenia warunków współpracy, dodatkowej tematyki zajęć, negocjacji cen w zależności od pakietu godzin, zapraszam do kontaktu:

Gabinet Psychologiczny „Efekt”
mgr Sylwia Wysocka-Sollich
Tel. 501-593-888
E-mail: s.wysocka-sollich@wp.pl